Predavači

Saradnik
mr Vuk Uskoković

Rođen 1987. u Peći. Završio gimnaziju „Niko Rolović“ u Baru. Osnovne studije završio na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Međunarodni odnosi. Stepen M. Phil. iz međunarodnih odnosa stekao na Univerzitetu u Cambridgeu (teza: Tukidid kao teoretičar međunarodnih odnosa) kao stipendista OSI/FCO/Chevening programa. Služi se engleskim, francuskim, španskim i latinskim; samopodučava se starogrčkom. Osnovna polja interesovanja: međunarodni odnosi, diplomatska istorija, teorija međunarodnih odnosa te istorija političke i međunarodne misli.

Na UDG-ju je angažovan na predmetima Istorija civilizacije, Istorija diplomatije, Istorija diplomatije Crne Gore, Intelektualna istorija Evrope te Uvod u geopolitiku.

mr Vuk Uskoković
Predmeti
Kontakt podaci