Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Ilija Vujačić

Rodjen je u Tivtu 20. 07. 1953. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gdje je i magistrirao i doktorirao.
Redovni je profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na predmetu Istorija političkih teorija, a oblasti istraživanja su mu: politička teorija, teorija federalizma, tranzitologija, istorija i teorija liberalizma.
Dekan je Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Radi kao gostujući profesor na Humanističkim studijama na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici.
Kao gostujući predavač bio je angažovan: 2001 i 2002 International Freedom Project kurs "Freedom and Development", sponzorisan od strane Templeton Foundation (ko-direktor sa prof. dr Aleksandrom Jovanović), 2001 International Summer School Modernizing Local Community (ko-direktor sa prof. dr Joseph Julianom), 1998 - Alternativna akademska obrazovna mreža (AAOM); rukovodilac
kurseva i predavač i 1998 - Beogradska otvorena škola (BOŠ), koordinator modula, predavač i tutor. Govori engleski (a), italijanski (p), njemački (p) i francuski (p) jezik.

Obrazovanje:
1992 - Doktorat Fakulteta političkih nauka u Beogradu (Tema:
Njemačke teorije federalizma 17. vijeka)
1986 - Magistratura Fakulteta političkih nauka u Beogradu (Tema: (Ideja jednakosti u političkoj teoriji)
1978 - Diploma Fakulteta političkih nauka u Beogradu, međunarodno-politički smjer
1976 - 1979 - Studije filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1974 - 1978 - Studije političkih nauka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu
1974 - Maturirao u gimnaziji »Ivan Goran Kovačić« u Herceg-Novom

dr Ilija Vujačić
Predmeti
Kontakt podaci