Predavači

Saradnik
Jasmina Perovic

Jasmina Perović - konstruktor odjeće

Rođena 09.02.1965 godine u Požarevcu. Završila srednju tekstilnu školu i višu modelarsku školu u Mariboru, Slovenija. 

Dvanaest godina radila u tekstilnoj industriji ,,Moravka" kao tehnički rukovodioc i šef kreativnog odjeljenja. 

Dvadeset godina radi konstrukciju odjeće za različite firme, a od 2018.godine radi sopstvenu proizvodnju, koju temelji na radu sa srednjoškolcima i studentima, stvarajući na taj način budući, kvalitetan poslovni kadar.

Na Fakultetu za dizajn i multimediju radi poslednje četri godine kao predavač saradnik na smjeru Modni dizajn, na  predmetima Osnove krojenja i šivenja, Tehnike modeliranja 1 i 2.

Jasmina Perovic