Predavači

Saradnik
mr Milica Šaranović

Predhodno obrazovanje:

 • Gimnazija ,,Slobodan Škerović’’, Podgorica, Crna Gora
 • Grafičko-multimedijalni dizajn, Fakultet za dizajn i multimediju, Univerzitet ,,Donja Gorica’’, Podgorica, Crna Gora (Bachelor)
 • Komunikacije, Institut za sociološka i političko-pravna istraživanja, Univerzitet ,,Sv.Kiril i Metodij’’, Skoplje, Makedonija (Research Master/ Advanced Master)
 • Likovna edukacija, Univerzitet ,,Mimar Sinan’’, Istanbul, Turska (studijski boravak)

 

Radno iskustvo:

 • Demonstrator, Fakultet za dizajn i multimediju, UDG

predmet: Teorije i osnove grafičkog dizajna 1 i 2, Grafički dizajn 1 i 2

 

 • Grafički dizajner, studentski portal ,,Tragom’’

 

 • Predavač, opština Kadikoy, Istanbul

opis posla: likovni rad sa djecom, likovni rad sa gluvonijemom djecom, kreiranje likovnih aktivnosti, realizacija inkluzivnih likovnih projekata, uključivanje djece u aktivnosti opštine kroz likovno stvaralaštvo, edukacija roditelja i šireg kolektiva o potencijalima likovnog obrazovanja (posebno u domenu inkluzije)

 

 • Saradnik u nastavi, Fakultet za dizajn i multimediju i Fakultet za umjetnost i komunikacije, UDG

predmet: Teorije i osnove grafičkog dizajna 1 i 2, Grafički dizajn 1 i 2, Korporativno komuniciranje

 

 • Grafički dizajner, Muzički centar, Ministarstvo culture Crne Gore (program stručnog osposobljavanja)

opis posla: kreiranje promotivnog materijala, plakata, flajera, vizuelnog sadržaja za društvene mreže i vebsajt

 

 • Viši savjetnik za medije, ,,Get Social Media’’

opis posla: postavljanje PR, marketing i advertajzing strategija, pisanje sadržaja za vebsajt, društvene mreže i publikacije, kreiranje vizuelnog sadržaja za vebsajt, društvene mreže i publikacije, pisanje edukativnog sadržaja iz oblasti marketinga i oglašavanja, pisanje saopštenja i obavještenja, kreiranje sadržaja za kanale masovne komunikacije

 

 • PR i Marketing menadžer, galerija ,,Pizana’’

opis posla: dizajn vebsajta, ažuriranje vebsajta, planiranje, kreiranje i realizacija digitalnog nastupa galerije, organizacija izložbi, dizajn kataloga i publikacija, kreiranje saopštenja i obavještenja, kreiranje marketinške strategije galerije, dizajn suvenira i promotivnog materijala za galeriju

 

 • Copywriter, digitalna agencija ,,Taraba’’

opis posla: postavljanje marketing i avertajzing strategija, postavljanje komunikacijskih standarda, kreiranje sadržaja za digitalni nastup klijenata (društvene mreže, vebajt, Google adds), kreiranje idejnih rješenja za plasiranje novih proizvoda i usluga na tržište.

Veći klijenti: Hipotekarna banka, Alliance (Nissan, Renault, Dacia), MI Goranović, Tuborg, Carlsberg, Somersby, Exploring…

 

 • Dizajner i koordinator kreativnih industrija, Vista Group, Makedonija

opis posla: dizajn logotipa, brendiranje, kreiranje slogana, kreiranje sadržaja za digitalni nastup klijenata, dizajn aplikacija, kreiranje promotivnog sadržaja, front end vebdizajn, kreiranje kreativnih marketinških rješenja, koordiniranje timom

 

 • Saradnik, Centar za ženska prava, po pozivu

projekti:  Seksualna objektifikacija žena, izložba i predavanje (u saradnji sa američkom ambasadom)

Medijska reprezentacija žena, predavanje (u saradnji sa američkom ambasadom i grupom FAKT)

Moderiranje performansa ,,Virdžina’’ (u saradnji sa slovenačkom ambasadom)

Predavač i vođa radionice (sa umjetnicom Tanjom Markuš)  ,,Mala škola kršenja patrijarhata’’ (u saradnji sa američkom ambasadom i grupom FAKT)

 

Digitalne vještine:

 • Microsoft Office: Word (odlično poznavanje), PowerPoint (odlično poznavanje), Excell (dobro poznavanje)
 • Adobe: Photoshop (odlično poznavanje), InDesign (odlično poznavanje), Illustrator (odlično poznavanje), Lightroom (dobro poznavanje), After Effect (bazično poznavanje)
 • WordPress (bazično poznavanje)
 • Facebook Business i Adds Manager (dobro poznavanje)

 

Strani jezici: 

 • Maternji jezik: crnogorski – srpski, bosanski, hrtvatski jezik
 • Makedonski, odlično poznavanje
 • Engleski, odlično poznavanje
 • Francuski, dobro poznavanje (B1, Delf sertifikat)
 • Španski, dobro poznavanje (B2 Dele sertifikat)
 • Turski, bazično poznavanje

 

Spisak naučnih radova:

 • Plakat: Između masovne komunikacije i umjetnosti
 • Valorizacija umjetnosti u eri globalizacije
 • Crnogorska satirična online scena
 • Neverbalna interkulturna komunikacija
 • Vizuelni kodovi u interkulturnoj komunikaciji
 • Etičnost vizuelnih sadržaja u integirsanim marketinškim komunikacijama
 • Uloga futurizma u kreiranju nacionalnog identiteta Italije sa početka 20og vijeka
 • Tijelo: Mediji, teorija i analiza

 

Učešće na seminarima/radionicama:

 • Fluid Dizajn Forum
 • Podgorica Art Festival
 • Skopje Design Week
 • Skopje Kreativa
 • Mikser
 • Dizajn radionica, I Object, Istanbul
 • Buddy Bear Project, Berlin (u saradnji sa njemačkom ambasadom)

 

mr Milica Šaranović