Obavještenja

Osnovne studije
Ideja i karakter, ljetnji semestar 2021/22. godine

Tema novog ciklusa projekta „Ideje i karakter“ je „Simboli i metafore“. Elaboracija projektnog zadatka, podjela u grupe i pravila ciklusa u ovom semestru nalaze se u prilogu. Rok za dostavljanje informacija o lideru grupe (ime i prezime), zatim teme grupe je 21.03.2022. do 15:00 časova. Informacije je potrebno dostaviti na e-mail adresu: monika.perkovic@udg.edu.me