heading

Novosti
O fakultetu
Predavači
Predmeti

Fakultet za dizajn i multimediju

O fakultetu

Fakultet za
dizajn i multimediju

Fakultet za dizajn i multimediju je akreditovan u junu 2013. godine.

Prva generacija studenata upisana je na FDM studijske 2013/2014. godine.

Na FDM postoje tri usmjerenja: modni dizajn i grafičko-multimedijalni dizajn i film i mediji.

Modni dizajn: Brz i neminovni proces globalizacije nameće potrebu za početak razvoja ove oblasti i kod nas, u Crnoj Gori, a s tim i razvoj specijalne i adekvatne profesionalne edukacije. Ovo je glavni razlog što Fakultet za dizajn i multimediju u svom programu, koji je kreiran prema potrebama savremenog potrošačkog društva, daje posebni značaj modnom dizajnu. Studije modnog dizajna na našem Fakultetu baziraju se na praktičnim i teoretskim metodama, što omogućuje stvaranje budućih profesionalaca - modnih dizajnera. Podršku ovom Fakultetu su dali mnogi poznati crnogorski i svjetski dizajneri koji će biti i angažovani u nastavi, kao što su: doc. mr Aleksandar Noshpal, mr Tijana Todorović, Marina Banović ,vanredni profesor mr Ana Vasiljević Čelar i mr Jelena Đukanović.

Grafičko-multimedijalni dizajn: Pojam grafičko-multimedijalnog dizajna se može pronaći u gotovo svim umjetničkim i stručnim disciplinama, s posebnim naglaskom na vizuelne komunikacije i poruke u kontekstu stvaranja i postavljanja simbola, znakova, slike, riječi, ideja ili poruka. Fakultet za dizajn i multimediju sa svojim smjerom grafičko-mutliemdijalnog dizajna zaokružuje jednu cjelinu takozvane “vizuelne komunikacije”, koja je dio konteksta primijenjenih umjetnosti. Njegovo opravdanje temeljimo na potrebama definisanja vizuelnih problema u Crnoj Gori. Grafičko-multimedijalni dizajn će predstavljati kombinaciju teorijske i praktične nastave, kojom će mladi ljudi biti osposobljeni da rade posao dizajnera. Podršku osnivanju fakulteta kao i spremenost da svoja znanja prenesu mlađim generacijama dali su Branko Baletić, doc. mr Laze Tripkov, doc.dr Irena Lagator-Pejović,doc. mr Aleksandar Vujović ,vanredni profesor dr Gojko ...

Predmeti

Grafički dizajn - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDM1EIR1
Ekonomija i razvoj
FDM1EIR1 6
2+2
Da
2+2
FDM1TCS1
Tehnike crtanja i slikanja 1
FDM1TCS1 8
2+2
Da
2+2
FDM1IU1
Istorija umjetnosti 1
FDM1IU1 4
2
Da
2
FDM1VK
Vizuelne komunikacije
FDM1VK 4
2
Da
2
FDM1TOGD1
Teorija i osnove grafičkog dizajna 1
FDM1TOGD1 8
2+2
Da
2+2
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Grafički dizajn - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDM1PF
Praktična filozofija
FDM1PF 2
2
Ne
2
FDM1TBF
Teorija boje i forme
FDM1TBF 4
Da
FDM1IU2
Istorija umjetnosti 2
FDM1IU2 4
Da
FDM1OM
Osnove multimedije
FDM1OM 6
Da
FDM1TCS2
Tehnike crtanja i slikanja 2
FDM1TCS2 8
Da
FDM1TOGD2
Teorija i osnove grafičkog dizajna 2
FDM1TOGD2 8
Da
FDM1SJ2
Strani jezik
FDM1SJ2 4
Ne
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
Grafički dizajn - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDM2IL
Ilustracija
FDM2IL 4
1+2
Da
1+2
FDM2CAD1
CAD 1
FDM2CAD1 6
2+1
Da
2+1
FDM2IU3
Istorija umjetnosti 3
FDM2IU3 4
2+0
Da
2+0
FDM2GD1
Grafički dizajn 1
FDM2GD1 8
3+2
Da
3+2
FDM2MM1
Multimedija 1
FDM2MM1 8
2+1
Da
2+1
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Grafički dizajn - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDM2CAD2
CAD2
FDM2CAD2 6
2+2
Da
2+2
FDM2TG
Tipografija
FDM2TG 4
2+1
Da
2+1
FDM2GD2
Grafički dizajn 2
FDM2GD2 8
4+4
Da
4+4
FDM2MM2
Multimedija 2
FDM2MM2 8
4+4
Da
4+4
FDM2SJ4
Strani jezik
FDM2SJ4 4
2
Ne
2
FDM2IL2
Ilustracje 2
FDM2IL2 4
2+1
Da
2+1
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
Grafički dizajn - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDM3CAD3
CAD3
FDM3CAD3 4
1+1
Da
1+1
FDM3DF
Digitalna fotografija
FDM3DF 4
1+1
Da
1+1
FDM3GD3
Graficki dizajn 3
FDM3GD3 16
6+4
Da
6+4
FDM3MMD3
Multimedijalni dizajn 3
FDM3MMD3 8
2+1
Da
2+1
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
Ne
Grafički dizajn - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDM3DR
Diplomski rad
FDM3DR 10
6+4
Da
6+4
FDM3MD
Marketing u dizajnu
FDM3MD 6
2+1
Da
2+1
FDM3TP
Tehnike prezentacije
FDM3TP 6
2+0
Da
2+0
FDM3P
Preduzetnistvo
FDM3P 4
2+2
Da
2+2
FDM3PD
Portfolio dizajn
FDM3PD 2
2+0
Da
2+0
FDM3CNN
Crnogorska narodna nosnja
FDM3CNN 2
2+0
Da
2+0
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
Ne
Modni dizajn - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDM1EIR1
Ekonomija i razvoj
FDM1EIR1 6
2+2
Da
2+2
FDM1TCS1
Tehnike crtanja i slikanja 1
FDM1TCS1 8
2+2
Da
2+2
FDM1IU1
Istorija umjetnosti 1
FDM1IU1 4
2
Da
2
FDM1TOMD1
Teorija i osnove modnog dizajna 1
FDM1TOMD1 8
2+2
Da
2+2
FDM1VK
Vizuelne komunikacije
FDM1VK 4
2
Da
2
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Modni dizajn - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDM1TBF
Teorija boje i forme
FDM1TBF 4
Da
FDM1IU2
Istorija umjetnosti 2
FDM1IU2 4
Da
FDM1KS
Osnovne tehnike krojenja i šivenja
FDM1KS 6
Da
FDM1TCS2
Tehnike crtanja i slikanja 2
FDM1TCS2 8
Da
FDM1TOMD2
Teorija i osnove modnog dizajna 2
FDM1TOMD2 8
Da
FDM1SJ2
Strani jezik
FDM1SJ2 4
Ne
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
FDM1PF
Praktična filozofija
FDM1PF 2
Ne
Modni dizajn - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDM2CAD1
CAD 1
FDM2CAD1 6
2+2
Da
2+2
FDM2IU3
Istorija umjetnosti 3
FDM2IU3 4
2
Da
2
FDM2MD1
Modni dizajn 1
FDM2MD1 8
2+2
Da
2+2
FDM2TM1
Tehnike modeliranja 1
FDM2TM1 6
2+2
Da
2+2
FDM2TK1
Tekstil 1
FDM2TK1 2
1
Da
1
FDM2IL
Ilustracija
FDM2IL 4
2
Da
2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Modni dizajn - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDM2CAD2
CAD2
FDM2CAD2 6
2+2
Da
2+2
FDM2TG
Tipografija
FDM2TG 4
2+1
Da
2+1
FDM2MD2
Modni dizajn 2
FDM2MD2 8
4+4
Da
4+4
FDM2TM2
Tehnike modeliranja 2
FDM2TM2 6
4+4
Da
4+4
FDM2SJ4
Strani jezik
FDM2SJ4 4
2
Ne
2
FDM2IL2
Ilustracje 2
FDM2IL2 4
1+2
Da
1+2
FDM2TK2
Tekstil 2
FDM2TK2 2
1
Da
1
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
Modni dizajn - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDM3CAD3
CAD3
FDM3CAD3 4
1+1
Da
1+1
FDM3DF
Digitalna fotografija
FDM3DF 4
1+1
Da
1+1
FDM3MD3
Modni dizajn 3
FDM3MD3 16
6+4
Da
6+4
FDM3SSK
Styling i scenski kostim
FDM3SSK 8
2+1
Da
2+1
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
Ne
Modni dizajn - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDM3DR
Diplomski rad
FDM3DR 10
6+4
Da
6+4
FDM3MD
Marketing u dizajnu
FDM3MD 6
2+1
Da
2+1
FDM3TP
Tehnike prezentacije
FDM3TP 6
2+0
Da
2+0
FDM3P
Preduzetnistvo
FDM3P 4
2+2
Da
2+2
FDM3PD
Portfolio dizajn
FDM3PD 2
2+0
Da
2+0
FDM3CNN
Crnogorska narodna nosnja
FDM3CNN 2
2+0
Da
2+0
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
Ne
Film i mediji - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDM1UVM1
Uvod u video montažu I
FDM1UVM1 8
2+2
Da
2+2
FDM1IFM1
Istorija filma i medija I
FDM1IFM1 4
2+1
Da
2+1
FDM1KF
Kamera - Fotografija
FDM1KF 8
2+2
Da
2+2
FDM1IV
Ideja videograma
FDM1IV 2
2+0
Da
2+0
FDM1IU1
Istorija umjetnosti 1
FDM1IU1 4
2+0
Ne
2+0
FDM1SJ1
Strani jezik
FDM1SJ1 4
2+1
Ne
2+1
FDM1EIR1
Ekonomija i razvoj
FDM1EIR1 4
2+0
Da
2+0
Film i mediji - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDM1UVM2
Uvod u video montažu II
FDM1UVM2 8
Da
FDM1IFM2
Istorija filma i medija II
FDM1IFM2 4
Da
FDM1KSV
Kamera - Svijetlo
FDM1KSV 6
Da
FDM1OFVR
Osnove filmske i video režije
FDM1OFVR 4
Da
FDM1KP
Kreativno pisanje
FDM1KP 4
Da
FDM1SJ2
Strani jezik
FDM1SJ2 4
Ne
FDM1IU2
Istorija umjetnosti 2
FDM1IU2 4
Ne
FDM1PF
Praktična filozofija
FDM1PF 2
Ne
Film i mediji - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDM2PAVM3
Produkcija audio-vizuelnih medija
FDM2PAVM3 8
2+2
Da
2+2
FDM2IFM3
Istorija filma i medija III
FDM2IFM3 4
2+1
Da
2+1
FDM2KE
Kamera - Enterijer
FDM2KE 8
2+2
Da
2+2
FDM2MIF3
Montaža igranih formi
FDM2MIF3 4
2+0
Da
2+0
FDM2VAG
Video animacija i grafika
FDM2VAG 2
1+1
Da
1+1
FDM2IU3
Istorija umjetnosti 3
FDM2IU3 4
2+0
Ne
2+0
FDM2SJ3
Strani jezik
FDM2SJ3 4
2+1
Ne
2+1
Film i mediji - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDM1RDV
Režija dokumentarnog videa
FDM1RDV 6
2+2
Da
2+2
FDM2IFM4
Istorija filma i medija IV
FDM2IFM4 4
2+1
Da
2+1
FDM2KE2
Kamera - Eksterijer
FDM2KE2 6
2+3
Da
2+3
FDM2MDF
Montaža dokumentarnih formi
FDM2MDF 4
2+0
Da
2+0
FDM1SDZ
Snimanje i dizajn zvuka
FDM1SDZ 4
2+1
Da
2+1
FDM2SJ4
Strani jezik
FDM2SJ4 4
2+1
Ne
2+1
FU2TF
Teorija filma
FU2TF 6
Da
Film i mediji - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDM2PAVM
Preduzetništvo u audio-vizuelnim medijima
FDM2PAVM 6
2+2
Da
2+2
FDMDS1
Dramaturgija i scenario
FDMDS1 6
2+2
Da
2+2
FDMKMT1
Kreativnost i moderne tehnologije
FDMKMT1 4
2+1
Da
2+1
FDMPPS1
Post-produkcija slike
FDMPPS1 4
2+0
Da
2+0
FDMPF
Psihologija i film
FDMPF 2
2+0
Da
2+0
FDMSU
Sociologija umjetnosti
FDMSU 4
2+0
Ne
2+0
FDMMOU1
Mediji, oglašavanje i umjetnost
FDMMOU1 4
2+0
Da
2+0
FDM3SJ5
Strani jezik
FDM3SJ5 4
2+1
Ne
2+1
Film i mediji - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FDMRIF
Režija igranih formi
FDMRIF 6
Da
FDMSTS
Scenario televizijske serije
FDMSTS 4
Da
FDMUOP
Umjetničko oblikovanje prostora
FDMUOP 4
Da
FDM3SJ6
Strani jezik
FDM3SJ6 4
Ne
FDM2STF
Savremena teorija filma
FDM2STF 4
Ne
FDM3DP
Diplomski rad
FDM3DP 8
Da