LOGIN

Ovdje se možete logovati pomoću pristupnih podataka koje ste dobili od Administratora.
Zaboravili ste lozinku? Kliknite ovdje.

PREDMETI

Grafički dizajn

Predmeti u 1. semestru
Naziv predmeta ECTS Obavezan Fond časova
FDM1EIR1 - Ekonomija i razvoj 6 Da 2+2
FDM1TCS1 - Tehnike crtanja i slikanja 1 8 Da 2+2
FDM1IU1 - Istorija umjetnosti 1 4 Da 2
FDM1VK - Vizuelne komunikacije 4 Da 2
FDM1TOGD1 - Teorija i osnove grafičkog dizajna 1 8 Da 2+2
Predmeti u 2. semestru
Naziv predmeta ECTS Obavezan Fond časova
FDM1TBF - Teorija boje i forme 4 Da 2+2
FDM1IU2 - Istorija umjetnosti 2 4 Da 2+0
FDM1OM - Osnove multimedije 6 Da 2+2
FDM1TCS2 - Tehnike crtanja i slikanja 2 8 Da 4+4
FDM1TOGD2 - Teorija i osnove grafičkog dizajna 2 8 Da 4+4
FDM1SJ2 - Strani jezik 4 Ne 2
Predmeti u 3. semestru
Naziv predmeta ECTS Obavezan Fond časova
FDM2IL - Ilustracija 4 Da 1+2
FDM2CAD1 - CAD 1 6 Da 2+1
FDM2IU3 - Istorija umjetnosti 3 4 Da 2+0
FDM2GD1 - Grafički dizajn 1 8 Da 3+2
FDM2MM1 - Multimedija 1 8 Da 2+1
Predmeti u 4. semestru
Naziv predmeta ECTS Obavezan Fond časova
FDM2CAD2 - CAD2 6 Da 2+2
FDM2TG - Tipografija 4 Da 2+1
FDM2GD2 - Grafički dizajn 2 8 Da 4+4
FDM2MM2 - Multimedija 2 8 Da 4+4
FDM2SJ4 - Strani jezik 4 Ne 2
FDM2IL2 - Ilustracje 2 4 Da 2+1
Predmeti u 5. semestru
Naziv predmeta ECTS Obavezan Fond časova
FDM3CAD3 - CAD3 4 Da 1+1
FDM3DF - Digitalna fotografija 4 Da 1+1
FDM3GD3 - Graficki dizajn 3 16 Da 6+4
FDM3MMD3 - Multimedijalni dizajn 3 8 Da 2+1
Predmeti u 6. semestru
Naziv predmeta ECTS Obavezan Fond časova
FDM3DR - Diplomski rad 10 Da 6+4
FDM3MD - Marketing u dizajnu 6 Da 2+1
FDM3TP - Tehnike prezentacije 6 Da 2+0
FDM3P - Preduzetnistvo 4 Da 2+2
FDM3PD - Portfolio dizajn 2 Da 2+0
FDM3CNN - Crnogorska narodna nosnja 2 Da 2+0

Modni dizajn

Predmeti u 1. semestru
Naziv predmeta ECTS Obavezan Fond časova
FDM1EIR1 - Ekonomija i razvoj 6 Da 2+2
FDM1TCS1 - Tehnike crtanja i slikanja 1 8 Da 2+2
FDM1IU1 - Istorija umjetnosti 1 4 Da 2
FDM1TOMD1 - Teorija i osnove modnog dizajna 1 8 Da 2+2
FDM1VK - Vizuelne komunikacije 4 Da 2
Predmeti u 2. semestru
Naziv predmeta ECTS Obavezan Fond časova
FDM1TBF - Teorija boje i forme 4 Da 2+2
FDM1IU2 - Istorija umjetnosti 2 4 Da 2+0
FDM1KS - Osnovne tehnike krojenja i šivenja 6 Da 2+2
FDM1TCS2 - Tehnike crtanja i slikanja 2 8 Da 4+4
FDM1TOMD2 - Teorija i osnove modnog dizajna 2 8 Da 4+4
FDM1SJ2 - Strani jezik 4 Ne 2
Predmeti u 3. semestru
Naziv predmeta ECTS Obavezan Fond časova
FDM2CAD1 - CAD 1 6 Da 2+2
FDM2IU3 - Istorija umjetnosti 3 4 Da 2
FDM2MD1 - Modni dizajn 1 8 Da 2+2
FDM2TM1 - Tehnike modeliranja 1 6 Da 2+2
FDM2TK1 - Tekstil 1 2 Da 1
FDM2IL - Ilustracija 4 Da 2
Predmeti u 4. semestru
Naziv predmeta ECTS Obavezan Fond časova
FDM2CAD2 - CAD2 6 Da 2+2
FDM2TG - Tipografija 4 Da 2+1
FDM2MD2 - Modni dizajn 2 8 Da 4+4
FDM2TM2 - Tehnike modeliranja 2 6 Da 4+4
FDM2SJ4 - Strani jezik 4 Ne 2
FDM2IL2 - Ilustracje 2 4 Da 1+2
FDM2TK2 - Tekstil 2 2 Da 1
Predmeti u 5. semestru
Naziv predmeta ECTS Obavezan Fond časova
FDM3CAD3 - CAD3 4 Da 1+1
FDM3DF - Digitalna fotografija 4 Da 1+1
FDM3MD3 - Modni dizajn 3 16 Da 6+4
FDM3SSK - Styling i scenski kostim 8 Da 2+1
Predmeti u 6. semestru
Naziv predmeta ECTS Obavezan Fond časova
FDM3DR - Diplomski rad 10 Da 6+4
FDM3MD - Marketing u dizajnu 6 Da 2+1
FDM3TP - Tehnike prezentacije 6 Da 2+0
FDM3P - Preduzetnistvo 4 Da 2+2
FDM3PD - Portfolio dizajn 2 Da 2+0
FDM3CNN - Crnogorska narodna nosnja 2 Da 2+0