LOGIN

Ovdje se možete logovati pomoću pristupnih podataka koje ste dobili od Administratora.
Zaboravili ste lozinku? Kliknite ovdje.

PREDAVAČI

Predavači angažovani na fakultetu

Ime i prezime Zvanje E-mail adresa
Haris Bajramović Asistent Kliknite za e-mail adresu
Branko Baletić Saradnik iz prakse Kliknite za e-mail adresu
mr Ana Boskovic Saradnik Kliknite za e-mail adresu
Luka Bošković Saradnik Kliknite za e-mail adresu
dr Tatjana Burzanovic Docent Kliknite za e-mail adresu
mr Boris Ćalić Saradnik Kliknite za e-mail adresu
mr Aleksandar Čelar Docent Kliknite za e-mail adresu
Svetlana Dragojević Saradnik Kliknite za e-mail adresu
mr Dragana Dubljević Saradnik Kliknite za e-mail adresu
mr Jelena Đukanović Saradnik Kliknite za e-mail adresu
mr Olivera Erakovic Saradnik Kliknite za e-mail adresu
Branko Gazdić Saradnik iz prakse Kliknite za e-mail adresu
mr Balsa Gobovic Saradnik Kliknite za e-mail adresu
Katarina Jočić Saradnik Kliknite za e-mail adresu
Katarina jočić Saradnik Kliknite za e-mail adresu
Stevo Kalanj Saradnik iz prakse Kliknite za e-mail adresu
Anastasija Kostić Asistent Kliknite za e-mail adresu
Ana Krgovic Saradnik Kliknite za e-mail adresu
dr Irena Lagator-Pejovic Docent Kliknite za e-mail adresu
dr Igor Lukšić Vanredni profesor Kliknite za e-mail adresu
dr Vladimir Mako Redovni profesor Kliknite za e-mail adresu
Bojana Malisic Saradnik Kliknite za e-mail adresu
dr Nikola Marković Saradnik iz prakse Kliknite za e-mail adresu
mr Aleksandar Noshpal Docent Kliknite za e-mail adresu
dr Marija Orlandić Saradnik Kliknite za e-mail adresu
mr Ines Pajovic Saradnik Kliknite za e-mail adresu
Jasmina Perovic Saradnik Kliknite za e-mail adresu
mr Andrijana Popović Saradnik iz prakse Kliknite za e-mail adresu
dr Dragana Radevic Vanredni profesor Kliknite za e-mail adresu
Tamara Radinovic Saradnik Kliknite za e-mail adresu
mr Marija Radunovic Saradnik Kliknite za e-mail adresu
Milica Šaranović Asistent Kliknite za e-mail adresu
mr Tijana Todorović Saradnik Kliknite za e-mail adresu
mr Laze Tripkov Docent Kliknite za e-mail adresu
mr Vuk Uskoković Saradnik Kliknite za e-mail adresu
mr Ana Vasiljević Čelar Vanredni profesor Kliknite za e-mail adresu
dr Gojko Vladić Docent Kliknite za e-mail adresu
dr Ilija Vujačić Redovni profesor Kliknite za e-mail adresu
dr Nenad Vujadinovic Vanredni profesor Kliknite za e-mail adresu
mr Aleksandar Vujović Docent Kliknite za e-mail adresu
Petar Vujović Saradnik Kliknite za e-mail adresu
Slobodan Vukićević Saradnik Kliknite za e-mail adresu
dr Veselin Vukotić Redovni profesor Kliknite za e-mail adresu