Obavještenja

Osnovne studije
Ažuriran spisak grupa za Ideju i karakter

Poštovane kolege, u prilogu je ažuriran spisak podjele po grupama.