Obavještenja

Osnovne studije
Ideja i karakter, ljetnji semestar 2023. godine - Podjela u grupe

U prilogu su tabele sa podjelom u grupe na projektu
"Ideje i karakter" za sve tri godine osnovnih studija.

Povezani fajlovi: