Obavještenja

Osnovne studije
Ideje i karakter - II godina studija - termini takmičenja

Takmičenje u okviru projekta „Ideje i karakter“ na II godini biće održano shodno najavi - u subotu, 29. 04. i nedelju, 30.04.2023. godine sa početkom u 9.00 časova.
Raspored grupa po danima/amfiteatrima nalazi se u prilogu.
Pored rasporeda grupa, u prilogu još dostavljamo i razradu teme i Pravilnik projekta.