Obavještenja

Osnovne studije
Ideje i karakter - I godina studija - raspored grupa

Takmičenje u okviru projekta „Ideje i karakter“ na I godini biće održano shodno najavi - u subotu, 6. 05. i nedelju, 7.05.2023. godine sa početkom u 9.00 časova.

Raspored grupa po danima/amfiteatrima nalazi se u prilogu.

Pored rasporeda grupa, u prilogu još dostavljamo i razradu teme i Pravilnik projekta.