Obavještenja

Osnovne studije
Ideje i karakter - I godina studija - raspored grupa

" Takmičenje u okviru projekta „Ideje i karakter“ na I godini biće održano shodno najavi - u srijedu, 10. 05. 2023. godine sa početkom u 15.00 časova.

Raspored grupa po amfiteatrima nalazi se u prilogu.

Pored rasporeda grupa, u prilogu još dostavljamo i razradu teme i Pravilnik projekta. "