Obavještenja

Osnovne studije
Ekonomija i razvoj - čekiranje svesaka

Poštovane kolege i koleginice,
Sjutra 8. 11. 2023. od 11:30h do 12h u A2 je pregledanje svesaka za studente koji su u radnom odnosu.
Obavezni domaći i za ovu sedmicu.
Ukupno: 14 eseja, 35 metafora I 51 objasnjenje riječi.