Obavještenja

Osnovne studije
Ekonomija i razvoj - čekiranje svesaka

Poštovane kolege i koleginice, Sjutra 8. 11. 2023. nakon predavanja Istorija umjetnosti 1( nakon 16:00h) pregledanje svesaka za studente koji nisu u radnom odnosu u kancelariji FDM-a 1. srat. Iste možete preuzeti 9.11. nakon 16h. Obavezni domaći i za ovu sedmicu. Ukupno: 14 eseja, 35 metafora I 51 objasnjenje riječi.
Napomena: Potpisana sveska uz broj indexa.