Obavještenja

Osnovne studije
Ideje i karakter- III godina

Takmičenje u okviru projekta "Ideje i karakter" na III godini studija biće održano u subotu, 13. aprila 2024. sa početkom u 9 časova (amfiteatri: AS, AP, A1, A2 i A4).

Raspored takmičenja nalazi se u priloženom fajlu.

Podsjećaju se studenti i studentkinje da je učešće u projektu, kao i prisustvo takmičenju OBAVEZNO, te da odsustvo sa istog povlači kaznu nemogućnosti polaganja ispita za koji se vezuje I&K do drugog popravog roka.

Srećno svim timovima u subotu!

Povezani fajlovi: