Obavještenja

Osnovne studije
Ideje i karakter - II godina

Takmičenje u okviru projekta "Ideje i karakter" na II godini studija biće održano u nedjelju, 14. aprila 2024. u dvije grupe:

- Grupa 1: sa početkom u 9 časova (amfiteatri: AS, AP, A1, A2 i A4);
- Grupa 2: sa početkom u 14 časova (amfiteatri: AS, AP, A1, A2 i A4).

Raspored takmičenja nalazi se u priloženom fajlu.

Podsjećaju se studenti i studentkinje da je učešće u projektu, kao i prisustvo takmičenju OBAVEZNO, te da odsustvo sa istog povlači kaznu nemogućnosti polaganja ispita za koji se vezuje I&K do drugog popravog roka.


Srećno svim timovima u nedjelju!

Povezani fajlovi: