Predmeti

FDM1IU2
Istorija umjetnosti 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Smjer: Grafički dizajn

Istorija umjetnosti 2

Angažovani predavači: