Predmeti

FDM1OM
Osnove multimedije

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Grafički dizajn

Osnove multimedije

Angažovani predavači: