Predmeti

FDM2MM1
Multimedija 1

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Grafički dizajn

Multimedija 1

Angažovani predavači: