Predmeti

FDM3MMD3
Multimedijalni dizajn 3

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Grafički dizajn

Multimedijalni dizajn 3

Angažovani predavači: