Predmeti

FDM3MD
Marketing u dizajnu

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Grafički dizajn

Svrha predmeta je upoznavanje studenata sa marketingom dizajna kao ozbiljnu ekonomsku orjentaciju, politiku, filozofiju, ali i poslovnu strategiju koja mijenja pogled i ponasanje privrednih subjekata u komercijalnom radu.

Cilj je da studnti steknu vjestine potrebne za formulisanje marketing plana.

Angažovani predavači: