Predmeti

FDM2MD1
Modni dizajn 1

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Modni dizajn

Modni dizajn 1

Angažovani predavači: