Predmeti

FDM2TM1
Tehnike modeliranja 1

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Modni dizajn

Tehnike modeliranja 1

Angažovani predavači: