Predmeti

FDM2TK1
Tekstil 1

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 1
Smjer: Modni dizajn

-

Angažovani predavači: