Predmeti

FDM2MD2
Modni dizajn 2

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+4
Smjer: Modni dizajn

Modni dizajn 2

Angažovani predavači: