Predmeti

FDM2TM2
Tehnike modeliranja 2

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 4+4
Smjer: Modni dizajn

Tehnike modeliranja 2

Angažovani predavači: