Predmeti

FDM2SJ4
Strani jezik

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2
Smjer: Modni dizajn

Strani jezik u Centru za strane jezike UDG

Angažovani predavači: