Predmeti

FDM2TK2
Tekstil 2

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 1
Smjer: Modni dizajn

-

Angažovani predavači: