Predmeti

FDM3MD3
Modni dizajn 3

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 16
Obavezan: Da
Fond časova: 6+4
Smjer: Modni dizajn

Modni dizajn 3

Angažovani predavači: