Predmeti

FDM3SSK
Styling i scenski kostim

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Modni dizajn

Styling i scenski kostim

Angažovani predavači: