Predmeti

FDM3TP
Tehnike prezentacije

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Smjer: Modni dizajn

Svrha je upoznavanje studenata sa tehnikama prezentacije svojih ideja i proizvoda.

Student ce steci znanja koja ce mu omoguciti da razumije i primijeni znacajno teorijsko znanje identiteta, identifikacije,reputacije i korporativnog identiteta ili brendiranja. Komunikacija sa glavnom publikom u prostoriji/korporaciji direktno zavisi od interne i eksterne komunikacije. Poredjenje i pracenje potvrdjenih iskustava evropskih i americkih korporacija za uspjesne korporative komunikacije kroz primjere svjetskih kompanija, kao i prezentacija sadrzaja u vezi sa principima i praksom PR i reklamiranja. Student ce istraziti znacaj organizovanja vizuelnih aspekata korporativnih komunikacija u odredjenim domacim firmama i ulogu i znacaj jedinstvenog vizuelnog identiteta i aspekt korporativnog imidza. Student ce izvrsiti procjenu i koriscenje odgovarajucih principa marketinga u kreiranju korporativnog izgleda, stoc e dovesti do povecane vidljivosti i isticanja vrijednosti na trzistu. Kroz odgovarajuce vjezbe i disertacije, student ce biti u stanju da napravi hrabre odluke konstrukcija zajedno sa marketinskim dodirom koji ce omoguciti odgovarajucu procjenu i vizuelizaciju korporativne identifikacije i prepoznavanja, koji aktivira sve komunikacije i aktivnosti. Kroz seminare i predavanja ce se uvesti posebno studenti u industriju i preduzece koje ce im omoguciti veoma laku primjenu teorije u praksi.

Angažovani predavači: