Predmeti

NIM6
Naučno-istraživački modul 6

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Modni dizajn

--

Angažovani predavači: