Predmeti

FDM1UVM1
Uvod u video montažu I

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Film i mediji

--

Angažovani predavači: