Predmeti

FDM1IFM1
Istorija filma i medija I

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Film i mediji

--

Angažovani predavači: