Predmeti

FDM1IV
Ideja videograma

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Smjer: Film i mediji

--

Angažovani predavači: