Predmeti

FDM1SJ1
Strani jezik

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+1
Smjer: Film i mediji

Strani jezik u Centru za strane jezike UDG

Angažovani predavači: