Predmeti

FDMRIF
Režija igranih formi

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Film i mediji

  

Angažovani predavači: