Predmeti

FDM2STF
Savremena teorija filma

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+1
Smjer: Film i mediji

-

Angažovani predavači: