Predmeti

FU1MK
Moderna književnost

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+1
Smjer: Film i mediji

  

Angažovani predavači: