Predmeti

FDM2KE2
Kamera - Eksterijer

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+3
Smjer: Film i mediji

-

Angažovani predavači: