Predmeti

FDM2IFM3
Istorija filma i medija III

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Film i mediji

--

Angažovani predavači: