Predmeti

FDM2MIF3
Montaža igranih formi

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Smjer: Film i mediji

--

Angažovani predavači: