Predmeti

FDMDS1
Dramaturgija i scenario

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Film i mediji

Predmet na smjeru Film i mediji V semestar

Angažovani predavači: