Predmeti

FDMKMT1
Kreativnost i moderne tehnologije

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Film i mediji

       

Angažovani predavači: