Predmeti

FDMPPS1
Post-produkcija slike

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Smjer: Film i mediji

   

Angažovani predavači: