Predmeti

FDMSU
Sociologija umjetnosti

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+0
Smjer: Film i mediji

         

Angažovani predavači: