Predmeti

FDMMOU1
Mediji, oglašavanje i umjetnost

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Smjer: Film i mediji

        

Angažovani predavači: