Predmeti

FDM1SJ2
Strani jezik

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+1
Smjer: Film i mediji

Strani jezik u Centru za strane jezike UDG

Angažovani predavači: