Predmeti

FDM1IU2
Istorija umjetnosti 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+0
Smjer: Film i mediji

Istorija umjetnosti 2

Angažovani predavači: